Privacy- & cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten werken, de website veiliger te maken en een betere gebruikerservaring te bieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees meer over cookies.

Privacybeleid

Mama Lotus gevestigd te België, Heidepark 10, B-9280 Lebbeke (hierna aangeduid als Mama Lotus) respecteert de privacy bij het verwerken van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring biedt je informatie aangaande de bescherming van jouw persoonsgegevens door Mama Lotus.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mama Lotus. De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te B-9280 Lebbeke, Heidepark 10 met als ondernemingsnummer KBO 0689.898.147.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze beroepsactiviteit. Hierbij worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

  • Identificatiegegevens ( bijv. naam, ip-adres)
  • contactgegevens (bijv. adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer).
  • locatiegegevens (bijv. locatie van het consult/workshop)
  • Foto’s (bijv. na een consult, etc)

De gegevens die Mama Lotus gebruikt zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of gegevens die verkregen zijn van klanten of openbare bronnen. Foto’s worden enkel en alleen gebruikt na uitdrukkelijke toestemming.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mama Lotus gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Op basis van de verleende toestemming
  • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
  • Om verslag bij te houden gedurende 24 maanden
  • Op basis van het gerechtvaardigd belang
Ontvangers van de persoonsgegevens

Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij jouw persoonsgegevens enkel mee aan:

  • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen (bijv. bij doorverwijzing naar collega’s)
  • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte.

Mama Lotus zal de in het kader van haar beroepsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit tenzij je daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Uw rechten en mogelijkheid tot klacht

Als je de toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Via het volgende adres: Heidepark 10 te B-9280 Lebbeke of via het e-mailadres: info@mama-lotus.be kunt u altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en jouw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw  gegevens verwerken je jou wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit ( http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

GDPR-wetgeving

Voor meer informatie rond de GDPR-wetgeving: klik hier