Tarieven & algemene voorwaarden workshops

Tarieven informatieve workshop

(vanaf min. 3 personen, max. 10 personen)

 • 20 euro/persoon, 35 euro/koppel
 • Wanneer u een workshop bij u thuis of ergens anders wilt laten doorgaan geldt een kilometervergoeding: 0,40 cent per gereden kilometer (berekend via Google Maps)

Tarieven knoopworkshop

(vanaf min. 3 personen, max. 4 à 5 personen)

 • 35 euro/persoon, 60 euro/koppel
 • Wanneer u een workshop bij u thuis of ergens anders wilt laten doorgaan geldt een kilometervergoeding: 0,40 cent per gereden kilometer (berekend via Google Maps)

Algemene voorwaarden

 • Een workshop kan geboekt worden vanaf 3 personen.
 • De plaats van de workshop wordt steeds op voorhand medegedeeld.
 • Indien gewenst op verplaatsing. Hiervoor geldt de bovenstaande kilometervergoeding.
 • Mama Lotus geeft advies. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het kind zowel voor, tijdens en na een consult.
 • Indien het kindje aanwezig is bij de workshop dan is het wenselijk dat er een tweede persoon wordt voorzien om op het kindje te passen. Op deze manier kan de workshop vlot verlopen. Deze persoon leert géén knopen aan.
 • Voedings- en verschoningsmomenten behoren tot de tijd die voorzien is voor de workshop. Er wordt steeds een pauze voorzien van ongeveer 15 minuten.
 • Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening hebben (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het workshop gemeld te worden aan Mama Lotus. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.
 • Indien de workshop doorgaat op verplaatsing, dient dit te gebeuren in een rookvrije ruimte. Huisdieren worden indien mogelijk in een aparte ruimte geplaatst. Indien dit niet mogelijk is dan kunnen extra kosten worden aangerekend om doeken/dragers nadien te wassen. Zorg ervoor dat de ruimte groot genoeg is.
 • Een workshop kan geboekt worden min. 1 maand en max. 1 jaar op voorhand.
 • Bij workshops georganiseerd door Mama Lotus, dient er op voorhand ingeschreven te worden.
 • De kostprijs van de workshop dient op voorhand overgeschreven te worden op het volgende rekeningnummer BE48 9733 7116 0127 met de vermelding van uw naam + workshop + datum. Hou er rekening mee dat dit een drietal werkdagen kan duren. Indien de workshop binnen de drie werkdagen doorgaat gelieve dan een betalingsbewijs te voorzien.
 • Indien u niet aanwezig kan zijn bij de workshop dient u dit min. 10 dagen voor aanvang te melden. Indien dit niet geval is dan wordt er 50% van de kostprijs aangerekend. Wanneer er op de dag zelf wordt geannuleerd wordt er 100% van de kostprijs aangerekend.
 • In geval van overmacht (bv. ziekte) kan de afspraak in samenspraak verzet worden.
 • Mama Lotus kan de afspraak annuleren indien van ziekte of overmacht. De kostprijs wordt dan terugbetaald of er wordt gezocht naar een nieuwe datum.
 • Mama Lotus biedt geen garantie dat de doeken of dragers vrij zijn van dierenharen. Bent u allergisch of gevoelig aan dierenhaar, vermeldt dit bij de aanvraag dan kunnen de doeken of dragers op voorhand gewassen worden.
 • Filmen en foto’s zijn zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.
 • Na de workshop wordt er mogelijks een foto gemaakt mits toestemming om bij te houden als administratie dit ondersteund door de infofiche en een verslag. U behoudt steeds het recht om uw gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen.
PVe Photography